کیت رنگ آمیزی سودان بلک فرتست

برای قیمت تماس بگیرید

مقایسه

در بافت شناسی از این کیت جهت بررسی بافت های چربی استفاده می‌شود.

مشخصات

محتوا
معرف ۱ : پروپیلن گلایکول ۱۰۰ درصد (100ml) /معرف ۲ : رنگ سودان بلک (100ml) /معرف ۳ : پروپیلن گلایکول ۸۵ درصد (100ml) معرف ۴ : نوکلئارفست رد (100ml)
شرایط نگهداری
دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد