omag

CBC analyzer- قسمت 1: مقدمه و قواعد

 

این ویدیو کاری از LabsForLifeProject می باشد. قسمت اول مقدمه ای برای تجهیزات و اصول مربوطه را ارائه می دهد.

CBC Analyzer- قسمت 2: راه اندازی و عملکرد دستگاه CBC آنالایزر

این ویدیو کاری از گروه LabsforLifeProject می باشد. دومین فیلم از سری CBC Analyzer در مورد عملکردهای پایه و عملکرد تجهیزات صحبت می کند.

CBC Analyzer- قسمت 3: تعمیر و نگهداری و کنترل کیفی

 

این ویدیو کاری از LabsforLifeProject می باشد. سومین فیلم از سری CBC آنالایزر، درباره نگهداری و کنترل کیفیت است.

 

 

CBC Analyzer- قسمت 4: کالیبراسیون CBC آنالایزر

این ویدیو کاری از LabsforLifeProject می باشد. چهارمین فیلم از سری CBC آنالایزر، اهمیت کالیبراسیون و نحوه اجرا بر روی دستگاه را نشان می دهد.

CBC Analyzer- قسمت 5: تفسیر نتیجه

 

این ویدیو کاری از LabsforLifeProject می باشد. پنجمین فیلم از سری CBC آنالایزر درباره تفسیر نتایج به دست آمده توسط آنالایزر صحبت می کند.

 

 

 

 

CBC Analyzer- قسمت 6(الف): هیستوگرام

این ویدیو کاری از LabsforLifeProject می باشد. ششمین فیلم از سری CBC آنالایزر بر توصیف هیستوگرام تمرکز می کند.

CBC Analyzer- قسمت 6(ب): مثال های هیستوگرام

 

این ویدیو کاری از LabsforLifeProject می باشد. این ویدیو در ادامه قسمت 6(الف) CBC آنالایزر، انواع مختلف هیستوگرام و نحوه تفسیر آنها را توضیح می دهد.

 

?هر رنگی یه معنی میده?

?توی این ویدیو می تونید خیلی خلاصه کاربرد لوله های خونگیری، که با رنگای مختلف از هم جدا میشن رو ببینید